Wij verzorgen reanimatie cursussen

Basisreanimatie (in 2 avonden) wordt afgesloten met een examen.

Herhalingscursus reanimatie (1 avond)

De Reanimatie Stichting IJsselstein (RSIJ) verzorgt reanimatie cursussen met als doel zoveel mogelijk mensen in IJsselstein en de nabije omgeving te leren hoe zij kunnen reanimeren.
De cursussen worden verzorgd door de RSIJ en staan onder leiding en verantwoording van een door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerde instructeur.De cursus die gegeven wordt is gebaseerd op "volwassen" onderwijs. Dit wil zeggen dat voor het zinvol kunnen volgen van de cursus de leeftijd van 16 jaar moet zijn bereikt.

Een cursus basisreanimatie neemt twee avonden in beslag. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed gevolg van de cursus ontvangen de deelnemers het Diploma Reanimatie (BLS)* en AED**. 

Voor het behoud van de kennis van reanimatie AED, de vaardigheden en de geldigheid van het document, adviseert de Nederlandse Hartstichting jaarlijks een herhalingscursus te volgen. Deze herhalingscursus neemt een avond in beslag.

De RSIJ is Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 30209591

*) BLS betekent Basic Life Support ofwel basisreanimatie voor volwassenen.
**)AED betekent Automatische Externe Defibrillator.