Een reanimatiecursus volgen

Iedereen kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd zoals b.v. bij het sporten worden
geconfronteerd met een hartstilstand, ook wel genoemd circulatiestilstand. .

De kans dat dit een bekende van u is, is 6 op 10. Een circulatiestilstand komt altijd onverwacht.
Het overkomt elk jaar 15.000 à 16.000 Nederlanders. Zorg er voor dat u dan niet hulpeloos toekijkt. 

Door het volgen van een reanimatie- en AED-cursus bent u voorbereid.
In gemiddeld 4 uur leert u een circulatiestilstand herkennen, hartmassage toepassen en mond-op-mond beademing geven.
Ook leert u de Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruiken. Dit laatste heet ‘defibrilleren’.

De instructeur is in het bezit van een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
Uw instructeur leert u reanimeren en defibrilleren op een oefenpop met een AED-trainer.

Ons cursusaanbod

De Cursus basisreanimatie (BLS)


U leert hoe u:

  • een circulatiestilstand herkent
  • het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer kan controleren
  • moet reanimeren
  • de AED moet gebruiken

Inhoud van de cursus (2 avonden in één week van ca 2 uur)
- 1 avond theorie
- 1 avond praktijk
- Ontvangst van certificaat (na slagen)
- Koffie, thee en lesboek “Basale Reanimatie incl. AED”

Kosten voor deze cursus:    €   35

De herhalingscursus


Deze cursus is bedoeld voor personen die eerder hun certificaat behaald hebben en een (bij voorkeur) jaarlijkse herhaling dienen te volgen (conform regels van de Hartstichting) om de geldigheid van het certificaat te behouden.

Inhoud van de cursus (1 avond van ca 2 uur)
- Eerder behaalde certificaat afgeven/tonen!
- Herhaling van de theorie
- Herhaling van de praktijkkennis / -vaardigheden
- Verlenging van het certificaat (na slagen)
- Koffie, thee

Kosten voor deze cursus:     €    17,50

Kosten

LET OP! Sinds 1 januari 2023 hanteren wij andere prijzen voor onze cursussen.

Als Reanimatiepartner van de Hartstichting zijn de drijvende krachten achter de Reanimatie Stichting IJsselstein vrijwilligers. Er is geen winstoogmerk, dus de cursuskosten zijn laag. De Reanimatiepartners vragen een prijs die de kosten dekt voor instructeur, materiaal, zaalhuur, koffie/thee, etc.

Tip: wist u dat een aantal zorgverzekeraars (een deel van) de kosten van de reanimatiecursus vergoeden? Klik hier voor meer informatie …

Voor nadere informatie over de cursussen:

Cursusadministratie Reanimatie Stichting IJsselstein
Telefoon: 030-6886629
E-mail:
cursussen@reanimatieijsselstein.nl

Voor nadere informatie algemeen: Info@reanimatieijsselstein.nl 

Of via ons info-formulier elders in de website.

Reanimatie is niet alleen van levensbelang bij een circulatiestilstand, maar ook bij verdrinking, verstikking en ongevallen (waaronder die met elektriciteit).

Kunt u een leven redden?
Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een circulatiestilstand is cruciaal en kan een leven redden
.

Let svp op, dat u alleen een herhalingscursus kunt volgen als u op de cursusavond
een geldig certificaat kunt tonen. 
Indien de geldigheid verlopen is, dient eerst de basiscursus te worden gevolgd
.

Via onderstaande knop Volg een cursus komt u bij ons cursusaanbod van deze cursusperiode. U komt dan in de huidige maand en via de pijltjes naast de maand (rechtsboven in het cursusaanbod) kunt u volgende maanden bekijken van cursussen die reeds ingepland staan. 

Reanimatie is niet alleen van levensbelang bij een hartstilstand, maar ook bij verdrinking, verstikking en ongevallen (waaronder die met elektriciteit).


Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

Herhaal een reanimatie elk jaar want...

... op een dag is het geen oefening!