Een reanimatiecursus volgen

Iedereen kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. De kans dat dit een bekende van u is, is een kans van 6 op 10. Een hartstilstand komt altijd onverwacht.
Het overkomt elk jaar 15.000 à 16.000 Nederlanders. Zorg er voor dat u dan niet hulpeloos toekijkt. Iedereen vanaf 16 jaar kan bij onze stichting leren reanimeren.

Door het volgen van een reanimatie- en AED-cursus bent u voorbereid.
In gemiddeld 4 uur leert u een hartstilstand herkennen, hartmassage toepassen en mond-op-mond beademing geven. Ook leert u de Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruiken. Dit laatste heet ‘defibrilleren’.

De instructeur is in het bezit van een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Uw instructeur leert u reanimeren en defibrilleren op een oefenpop met een AED-trainer.

U ontvangt het lesboek 'basale reanimatie inclusief AED'.

Na goed gevolg van de cursus basisreanimatie ontvangt u een officieel certificaat van de Hartstichting en de NRR. Daarna volgt u 1 keer per jaar een herhalingsles.

Kosten

De Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers. Er is geen winstoogmerk, dus de cursuskosten zijn laag. De Reanimatiepartners vragen een prijs die de kosten dekt voor instructeur, materiaal, zaalhuur, koffie/thee, etc.

Cursus basisreanimatie (BLS)

U leert hoe u:

  • een hartstilstand herkent
  • het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert
  • moet reanimeren
  • de AED moet gebruiken

Kosten cursus basisreanimatie (BLS)

Een basiscursus neemt twee avonden in beslag van 20.00 tot ca. 22.00 uur.

Kosten: € 30,-- p.p.
Locatie: zaalruimte Ontmoetingskerk,
Andorrastraat 2, IJsselstein

Herhalingscursus

Heeft u al eerder een cursus basisreanimatie gevolgd? Houdt uw kennis op peil door daarna ieder jaar een herhalingscursus te volgen.

Kosten herhalingscursus

Een herhalingscursus neemt een avond in beslag van 20.00 tot ca. 22.00 uur.

Kosten: € 15,00 p.p.
Locatie: zaalruimte Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, IJsselstein
In deze cursus wordt de basisreanimatie en het gebruik van de AED herhaald.

Foto: Peter Vos

Aanmelding en informatie over cursusdata

Cursusadministratie RSIJ
Telefoon: 030-6886629
E-mail: cursussen@reanimatieijsselstein.nl

Reanimatie is niet alleen van levensbelang bij een hartstilstand, maar ook bij verdrinking, verstikking en ongevallen (waaronder die met elektriciteit).


Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

Herhaal een reanimatie elk jaar want...

... op een dag is het geen oefening!