De Reanimatie Stichting IJsselstein (RSIJ)  verzorgt, voor inwoners van IJsselstein en directe omgeving, reanimatiecursussen inclusief het bedienen van de AED middels basis- en herhalingscursussen.

Onze cursussen worden verzorgd door / onder verantwoording van een door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerde instructeur. 

De RSIJ is Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer.  0209591

Cursussen

De basis- + AEDcursus neemt 2 avonden in beslag en wordt afgesloten met een examen. Bij goed gevolg van het examen ontvangen de deelnemers het Diploma Reanimatie en Certificaat AED-hulpverlener. 

Voor het behoud van de vaardigheid en de geldigheid van het document is jaarlijks het volgen van een herhalingscursus vereist. Deze herhalingscursus neemt 1 avond in beslag.

Werkzaamheden en organisatievormen

De werkzaamheden van de Reanimatie Stichting IJsselstein bestaan uit bestuurlijke taken door 5 bestuursleden, de cursusadministratie en instructietaken voor de cursisten, bestaande uit 2 gecertificeerde professionele instructeurs en 12 gediplomeerde reanimatie- en AED-assistenten.