Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 23 augustus 2022.

 

Inleiding 

De Reanimatie Stichting IJsselstein (RSIJ) vindt een zorgvuldige verwerking van organisatie- en persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd in een goed afgeschermde IT-omgeving.  

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke organisatie- en persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook geven we hierbij aan hoe men correcties kan laten aanbrengen of men zich kan verzetten tegen verwerking van de gegevens. 

Gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens die relevant en voorgeschreven zijn voor het voeren van een correcte financiële administratie. Deze gegevens worden verwerkt in gerenommeerde en goed beveiligde applicaties (onlineafspraken.nl en https://www.mollie.com/nl/features/security ) die wij gebruiken voor het inschrijven van cursussen en de daaraan gekoppelde betaalmodule. De financiële administratie wordt verwerkt op een (beveiligde) standalone computer. Op verzoek van de fiscus kan een en ander aan deze partij openbaar gemaakt worden. 

Persoonlijke gegevens ten behoeve van opleidingsactiviteiten    

Wij verwerken persoonlijke gegevens die men aan ons verstrekt bij inschrijving. Het gaat dan om gegevens zoals aanhef, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en  telefoonnummer(s).

Daarnaast gebruiken wij persoonlijke gegevens als naam en geboortedatum voor verwerking op het unieke en individuele bewijs van deelname. De cursushistorie wordt gebruikt om deelnemers tijdig via het opgegeven e-mailadres uit te nodigen zich in te schrijven voor de periodieke herhalingscursussen. 

Inschrijving gebeurt door de deelnemers zelf via de website en de daaraan gekoppelde en eerder vermeldde applicaties.  

Aan derden zullen deze gegevens niet verstrekt worden. 

Overig gebruik 

Wij kunnen de gegevens ook gebruiken voor het periodiek verspreiden van een nieuwsbrief per e-mail (maximaal 2 x per jaar).

Website gegevens & Cookies

Voor periodieke analyse van onze website maken wij gebruik van tools als Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RSIJ heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google geen expliciete toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verkopen geen data noch stellen wij uw gegevens beschikbaar aan derden.

Wij maken op onze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. 

U dient dit per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van de gegevens. Hierbij treffen wij voortdurend maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Wij bieden de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens wij voor iemand hebben geregistreerd. Dit doen wij binnen een termijn van vier weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten kan men ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Tot slot

Indien er verder vragen zijn over de verwerking van (uw) persoonsgegevens hebt, kunt u met ons contact opnemen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze  webpagina gepubliceerd.