Reanimeren redt levens

Hoeveel mensen worden nu eigenlijk gered door reanimatie?

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. In totaal zijn er 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage omhoog.

Belangrijk is dat omstanders weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand

  • direct 112 bellen om een ambulance op te roepen
  • direct starten met reanimatie
  • binnen 6 minuten met een AED (Automatische Externe Defibrillator) het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen om het normale hartritme terug te brengen

AED

Een Automatische Externe Defibrillator. Misschien kent u dit apparaat beter als een AED, een apparaat dat electrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. De AED is herkenbaar aan het officiële logo, dat is ontwikkeld volgens Europese normen. Het logo of beeldmerk staat symbool voor de functie van de defibrillator.

Locaties

U komt AED's steeds meer tegen en dat is maar goed ook. Er is onderzoek gedaan naar de locaties waar een AED het meest effectief is. Hier is gekeken naar plekken met grote concentraties bezoekers en hun gemiddelde leeftijd. Goede plekken zijn:

  • winkelcentra
  • sportaccomodaties
  • trein- en busstations
  • luchthavens etc.

Meer informatie?