Op deze pagina vindt u informatie over:

6-minutenzone

Wat houdt het 6-minutenconcept in?

Om de overlevingskans na een hartstilstand te verhogen, moet binnen 6 minuten de juiste hulp worden geboden. De hulp bestaat uit drie stappen:

  1. Bel 112 om de ambulancedienst in te schakelen
  2. Reanimeer: geef hartmassage en mond-op-mondbeademing
  3. Defibrilleer met een Automatische Externe Defibrillator (AED)

Als omstanders binnen 6 minuten juist handelen, gaat de overlevingskans van het slachtoffer omhoog naar 50 tot 70 procent.

Een 6-minutenzone is een gebied waarin alles zo geregeld is dat alle drie stappen van het 6-minutenconcept efficiënt toegepast kunnen worden.

HartslagNu

Op 1 november 2012 lanceerde de stichting Hartslag voor Nederland het ReanimatieOproepSysteem HartslagNU.
Met dit systeem is het voor de Meldkamer Ambulancezorg mogelijk een oproep te sturen naar burgerhulpverleners. Het oproepsysteem komt in de plaats van AED Alert en AED Locator. De Hartstichting ondersteunt dit systeem van harte.

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand.

Het systeem bestaat onder andere uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED's. (zie ook de facebookpagina van Hartslag IJsselstein)

Hoe werkt een alarmering

Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd. Er wordt dan een oproep verstuurd naar een groep burgerhulpverleners in de omgeving. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via de HartslagNu app op de smartphone of via een sms.

HartslagNu bestaat uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED's.

6-minutenzone

HartslagNu zoekt eerst het adres van het slachtoffer op. Vanuit dit adres wordt een zogenaamde 6-minutenzone opgezet. Een 6-minutenzone is het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn (met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur). Er wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.

AED

In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer. De straal rondom een AED is maximaal 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan.

Doel

Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat een burgerhulpverlener in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED. Er wordt per burgerhulpverlener gekeken naar de afstand van hulpverlener tot slachtoffer en die zelfde afstand via de AED. Bij de minst afgelegde afstand (met een maximale afwijking van 5% tussen de twee afstanden) wordt de hulpverlener direct naar het slachtoffer gestuurd. Is de afwijking minder dan 5%, dan zal de hulpverlener eerst naar de AED gestuurd worden en vervolgens naar het slachtoffer. Het kan dus voorkomen dat je bij de ene oproep direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en bij een andere oproep eerst langs een AED.

Omdat er niet meer dan 30 burgerhulpverleners worden gealarmeerd kan het voorkomen dat jij geen oproep ontvangt maar iemand die enkele huizen verderop woont wel. Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED's tijdelijk niet beschikbaar zijn. Zij worden dan niet meergenomen in de alarmering. De beschikbaarheid kan de burgerhulpverlener zelf aangeven in het eigen account. De beschikbaarheid van een AED wordt door de beheerder van die AED ingesteld.

Na een alarmering breng je de AED weer terug naar de AED kast. De beheerder van de AED heeft automatisch bericht ontvangen dat de AED mogelijk is gebruikt en nagekeken dient te worden.

Wat doet een burgerhulpverlener?

Als burgerhulpverlener bent u aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in uw buurt krijgt u een bericht op uw mobiel om naar het slachtoffer te gaan.

Bij een melding van een hartstilstand bij de meldkamer van 112, krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een bericht met de locatie van het slachtoffer. Een deel van hen krijgt het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren. Anderen krijgen het verzoek om eerst een AED op te halen.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Aanmelden als burgerhulpverlener kan als u privé of voor uw werk of studie heeft leren reanimeren.
U bent ouder dan 18 jaar en heeft de afgelopen 2 jaar één van deze trainingen gevolgd:

  • een basiscursus reanimatie of een herhalingsles
  • een reanimatietraining gehad als bedrijfshulpverlener of EHBO-er
  • een reanimatietraining voor uw beroep of studie (bijvoorbeeld als arts, brandweer, of politie)

Twijfel niet en gebruik deze vaardigheid om levens te redden in uw buurt!

Moet ik 24 uur per dag beschikbaar zijn?

Nee, in het systeem geeft u zelf aan op welke tijdstippen of dagdelen u beschikbaar bent.

Krijgt u een oproep, dan bepaalt u zelf of u gaat. U bent nooit verplicht om naar het slachtoffer te gaan. Het systeem houdt er rekening mee dat niet iedereen kan en stuurt meerdere burgerhulpverleners een oproep. Het kan zijn dat u de oproep niet op tijd ziet, te ver van het slachtoffer bent of echt niet weg kunt. Voel u dan vooral niet schuldig. Het is heel waardevol dat u burgerhulpverlener bent.

Red het leven van een buurtgenoot

Stel dat het uw buurman een hartstilstand krijgt, en u hoort achteraf dat de hulp te laat kwam? Snelle hulp van mensen in de buurt is heel belangrijk. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst.

Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het slachtoffer te zijn. U misschien wel, dus meld u aan en help levens redden in uw buurt!

Aanmelden

Er zijn 2 oproepsystemen in Nederland: HartslagNu en Hartveilig wonen. Op basis van uw postcode wordt u automatisch aangemeld bij het oproepsysteem in uw regio.

Wil je meer informatie over HartslagNu?

Kijk dan op de website HartslagNu.nl. Daar kun je je ook aanmelden als vrijwilliger.
In IJsselstein is sinds 15 december 2014 de eerste 6-minutenzone operationeel met het ophangen van de eerste AED-kast aan het gemeentehuis van IJsselstein. Inmiddels hangen er meerdere AED's verspreid over IJsselstein zodat er een goede dekking is. Kijk voor meer info op de Facebookpagina van Hartslag IJsselstein